Ortodonti Tedavisi

2017-07-06T01:01:38+00:00

Ortodonti, çene ve diş çapraşıklıklarını teşhis ve tedavi etmeye yönelik diş hekimliği branşıdır. Öncelikli amaç, erken müdahale ile ileride oluşacak anomalinin önlenmesidir. İleri evrede ise, var olan anomalinin düzeltilmesidir. Ortodonti Tedavisi Gereken Durumlar

Ortodonti Tedavisi 2017-07-06T01:01:38+00:00