Bilinçli sedasyon, diş tedavilerinden duyulan korkuyu, rahatlığa dönüştüren bir uygulamadır. Nitroz oksit gazının solunumuyla rahatlama sağlayan uygulama, bir anestezi yöntemi değildir. Özellikle diş hekimi korkusu olan çocuklar ve yetişkinlerde, bulantı/kusma refleksi olan hastalarda, fiziksel veya engelli hastalarda tedaviyi kolaylaştıran ve hastanın endişelerini ortadan kaldıran bilinçli sedasyon yönteminin, yetişkin ve çocuklarda herhangi bir yan etkisi kesinlikle yoktur.

Nitroz Oksit gazı, azot protoksit ve oksijen karışımıyla oluşan bir gazdır. Solunduğu zaman, vücutta rahatlama, ağrı eşiğinin yükselmesine ve acı hissetmemeye sebep olur. Bilinçli sedasyonda, genel anestezide olduğu gibi bir bayılma hali söz konusu değildir. Hastanın bilinci açıktır, konuşmaları yanıtlar, refleks ve duyuları açıktır.

Tedavi süresinde nitroz oksit gazı burundan solunmaya devam edilir. Tedavi bittikten sonra hasta hiçbir sorun yaşamadan yerinden kalkıp gidebilir. Uygulamada gerekli ekipman ve eğitimli bir hekim olduğu sürece tamamen güvenilir bir araçtır. Tüm dünyada uzun yıllardır neredeyse sıfır komplikasyonla uygulama devam edilmektedir. Fazla solunduğu zaman ortaya çıkardığı gülme hissinden dolayı, halk arasında gülme gazı olarak da bilinmektedir.

Bilinçli Sedasyon’un Sağladığı Avantajlar

  • Diş tedavisine karşı duyulan korkuyu ortadan kaldırır.
  • Hastaya kendini güvenli hissettirir.
  • Tedavi sonunda acı ve korku hisleri hatırlanmaz.
  • Diş hekimi korkusuyla birlikte ani reflekslerde ortadan kalkmış olur.
  • Hekimin de çalışmasını kolaylaştırır.
  • Özellikle çocuklarda gelişecek diş hekimi korkusunu önlemeye faydalıdır.